Chữ tín quý hơn vàng
Hãy nhớ kỹ, thời gian chính là tiền bạc!
Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai !